Blaren op de voet


 Blaren

Blaren op de voet komen vaak voor bij sporters. De voethuid beschermt zich tegen druk en wrijving door een laagje eelt te vormen. Is echter de wrijving te heftig dan kunnen er blaren ontstaan. Eerst is er een rode plek zichtbaar, blijft de wrijving bestaan dan ontstaat er een blaar.

Te veel wrijving kan onder andere ontstaan door:

 • slecht passend schoeisel (te groot of te klein)
 • slecht passende sokken (te groot of te klein, naden, gestopt)
 • ongetraind langdurig lopen.

Behandeling van blaren

Een blaar is een beschermend vochtkussen met een blaas, gevormd door de bovenste huidlaag en een bodem bestaande uit de onderste huidlaag. De blaarbodem vormt in 24 uur een nieuw huidlaagje. Het is belangrijk dat de blaar de eerste 24 uur gesloten blijft, ter voorkoming van infectie en voor een snelle genezing.

Een blaar geneest nog sneller als deze heel blijft het het vocht eruit wordt gedrukt:

 • locatie ontsmetten met Betadinejodium om infectiegevaar te voorkomen
 • aan de zijkanten een kleine opening maken met bijvoorbeeld een gedesinfecteerde naald
 • met steriel gaasje vocht uit de blaar drukken
 • zorg ervoor dat het blaardak verkleeft met de blaarbodem, verwijder de losse huid absoluut niet.
 • plak de blaar strak af met een pleister zonder gaas.

In de meeste gevallen kunt u nu weer verder met lopen of sporten.

Voorkomen van blaren

Vooral in het begin van het seizoen treden blaren op, wanneer de huid enige tijd niet aan druk of wrijving blootgesteld is geweest. Neem daarom vooral in deze periode beschermende maatregelen. Plak gevoelige huidgebieden af tijdens training en wedstrijden met bijvoorbeeld hecht pleister (dus zonder verbandgaas). De schoen wrijft dan tegen de pleister in plaats van de huid. Om blaren te voorkomen moeten sportschoenen goed aansluiten.

Advies

De medisch voetzorgverlener kan u helpen bij:

 • het verzorgen en in conditie te brengen en te houden van de voeten
 • voorkómen of tijdig signaleren van mogelijke problemen
 • adviseren over de aanschaf van de juiste (sport)schoenen.