Zorgverzekering


Diabetes

Uw vergoeding wordt bepaald door de zogenaamde Simms classificatie. De Simms

classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus (zweer) of meerdere ulcera.

De classificatie loopt van klasse 0 tot klasse 3. Met een classificatie van Simms 0 is er geen verhoogd risico. Simms 1 betekent een matig risico (sensibiliteitsverlies of tekenen van perifeer vaatlijden). De classificatie Simms 2 en Simms 3 geeft een hoog risico aan (combinatie van sensibiliteitsverlies en perifeer vaatlijden of standsafwijkingen, een ulcus of amputatie in voorgeschiedenis). Deze Simms classificatie wordt door de praktijkondersteuner van de huisarts of door de diabetesverpleegkundige van de internist.

Simms 1/2/3 vallen meestal in de basiszorg, uw Simms classificatie is bepalend voor de duur en frequentie van de behandeling. Simms 0 wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.

Uw Simms classificatie dient u ieder jaar opnieuw aan te vragen bij uw huisarts of internist.

Reuma

Patiënten met reuma kunnen vaak de kosten van de pedicurebehandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Vaak wordt de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Via het kopje links vindt u de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Voor een actueel overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u terecht op de website van ProCERT.

zorgverzekeraar